Produkty:Fosfornan sodný monohydrát p.a.

NaH2PO2 . H2O

Sodium hypophosphite monohydrate

CAS [10039-56-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,02%
Chloridymax. 0,02%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,001%
Camax. 0,02%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.