Produkty:Glukóza bezvodá p.a.

C6H12O6

D-Glukosa

CAS [492-62-6]

Špecifikácia

Pbmax. 0,0005%
Síranový popolmax. 0,1%