Produkty:Hydrogéncitronan sodný monohydrát p.a.

C6H6O7Na2 . H2O

di-Sodium hydrogencitrate monohydrate

Špecifikácia

Obsahmin. 95%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,01%
Pbmax. 0,001%
Látky ner. v H2Omax. 0,01%