Produkty:Chelatonát horečnato-disodný p.a.

C10H12Na2MgN2O8 . aq

CAS [14402-88-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
H2O15 - 20%

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.