Produkty:Močovina p.a.

CH4N2O

Urea - Karbamid

CAS [57-13-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,002%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%
Popolmax. 0,03%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.