Produkty:Síran amónny p.a.

(NH4)2SO4

Ammonium sulfate

CAS [7783-20-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)5 - 6

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.