Produkty:Demineralizovaná voda

H2O

CAS [7789-20-0]

Špecifikácia

Vodivosť max. 0,8 µS