Produkty:Fruktóza p.a.

C6H12O6

D-Fruktóza - Levulosa

CAS [57-48-7]

Špecifikácia

Voľné kyselinymax. 0,01%
Popolmax. 0,1%
(c=10 v H2O)92° + 2°

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.