Produkty:Glukóza monohydrát p.a.

C6H12O6 . H2O

D-Glukosa monohydrat

CAS [5996-10-1]

Špecifikácia

Pbmax. 0,0005%
Síranový popolmax. 0,1%
Strata sušením7 - 9,5%
(c=10 v H2O)+52,5°- +53,3°