Produkty:Glycín p.a.

C2H5NO2

Kyselina aminooctová

CAS [56-40-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranový popolmax. 0,1%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.