Produkty:Hydrogénfosforečnan sodný p.a.

Na2HPO4 . 12H2O

Fosforečnan sodný sekundárny

CAS [10039-32-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,02%
Chloridymax. 0,003%
Femax. 0,001%
pH(5% v H2O, 20°C)8,7 - 9,3