Produkty:Hydrogénftalan draselný p.a.

C8H5KO4

Ftalan draselný kyslý

CAS [877-24-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%
pH( v H2O, 20°C)3,8-4,0

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.