Produkty:Hydrogénuhličitan sodný p.a.

NaHCO3

Uhličitan sodný kyslý

CAS [144-55-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,003%
Chloridymax. 0,02%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,001%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.