Produkty:Chlorid draselný p.a.

KCl

Potassium chloride

CAS [7447-40-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,003%
Femax. 0,0002%
Pbmax. 0,0005%
Strata žíhanímmax. 1%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.