Produkty:Alizarínová žltá GG - sodná soľ p.a.

C13H8N3NaO5

CAS [584-42-9]

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.