Produkty:Kyselina D-asparagová p.a.

C4H7NO4

Kyselina D-aminojantárová

CAS [1783-96-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.