Produkty:Kyselina boritá čistá

H3BO3

Boric acid

CAS [10043-35-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,002%
Látky ner. v H2Omax. 0,02%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.