Produkty:Metylová červeň - voľná kyselina p.a.

C15H15N3O2

Červeň metylová voľná kyselina

CAS [493-52-7]

Špecifikácia

Teplota topenia178 - 182°C
Rozpustnosť v H2Onerozp.
Rozpustnosť v etanole2,5 g/l

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.