Produkty:Močovina čistá

CH4N2O

Urea - Karbamid

CAS [57-13-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.