Produkty:Murexid - indikátor p.a.

C8H8N6O6

Kyselina purpurová, amónna soľ

CAS [3051-09-0]

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.