Produkty:Octan sodný trihydrát p.a.

C2H3NaO2 . 3H2O

Sodium acetate anhydrous

CAS [127-09-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 98,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Strata sušenímmax. 1,5%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.