Produkty:Oxid hlinitý p.a.

Al2O3

Aluminum oxide

CAS [1344-28-1]

Špecifikácia

Síranymax. 0,1%
Chloridymax. 0,005%
Strata žíhanímmax. 0,3%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.