Produkty:Oxid titaničitý p.a.

TiO2

Titanium dioxide

CAS [13463-67-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.