Produkty:Pufer pH 6,86 uhličitanový

Špecifikácia

Obsah
Deionizovaná voda
Hydrogénfosforečnan sodný
Hydrogénuhličitan sodný