Produkty:Síran bárnatý p.a.

BaSO4

Barium sulfate

CAS [7727-43-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%
Chloridymax. 0,1%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Strata žíhanímmax. 2%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.