Produkty:Síran hlinito-draselný p.a.

KAl(SO4)2 . 12H2O

Potassium aluminum sulfate

CAS [7784-24-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,001%
Asmax. 0,0002%
NH4max. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.