Produkty:Síran horečnatý p.a.

MgSO4 . 7H2O

Magnesium sulfate

CAS [10034-99-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,01%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)5 - 8
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.