Produkty:Síran sodný bezvodý p.a.

Na2SO4

Sodium sulfate anhydrous

CAS [7757-82-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,001%
pH(5% v H2O, 20°C)5 - 8
Strata žíhanímmax. 0,3%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,001%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.