Produkty:Síran sodný dekahydrát p.a.

Na2SO4 . 10H2O

Sodium sulfate decahydrate

CAS [7727-73-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,0005%
Femax. 0,0005%
pH(5% v H2O, 20°C)5 - 8
PO4max. 0,001%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,0005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.