Produkty:Síran vápenatý dihydrát p.a.

CaSO4 . 2H2O

CAS [10101-41-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.