Produkty:Uhličitan amónny p.a.

(NH4)2CO3

Ammonium carbonate

CAS [10361-29-2]

Špecifikácia

Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,0005%
Obsah(NH3)30 - 34%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.