Produkty:Uhličitan vápenatý p.a.

CaCO3

Calcium carbonate

CAS [471-34-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,05%
Chloridymax. 0,02%
Femax. 0,001%
Látky nerozp. v HClmax. 0,005%
Ťažké kovy(Pb)max. 0,001%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.