Produkty:Hydrogénvínan amónny p.a.

C4H9NO6

Vínan amónny kyslý

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,001%
Síranový popolmax. 0,05%
Látky nerozp. v HClmax. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.