Produkty:Hydrogénvínan draselný p.a.

C4H5KO6

CAS [868-14-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,002%
Fe
NH4max. 0,005%
Látky nerozp. v HClmax. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.