Produkty:Vínan sodný p.a.

C4H4Na2O6 . 2H2O

Sodium tartrate

CAS [6106-24-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,002%
Voľné kyselinymax. 0,08%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%
Voľné zásadymax. 0,03%

S vety

S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.