Produkty:Vínan sodno-draselný p.a.

C4H4KNaO6 . 4H2O

CAS [6381-59-5 ]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,008%
Chloridymax. 0,001%
pH(5% v H2O, 20°C)7 - 8,5
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.