Produkty:Wolframan sodný p.a.

Na2WO4 . 2H2O

CAS [10213-10-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%
Síranymax. 0,01%
Pbmax. 0,001%
Látky ner. v H2Omax. 0,05%
Strata žíhanímmax. 12,0%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.