Produkty:2,6-Dichlórfenolindofenol Na - soľ p.a.

C12H6ClNNaO2 . xH2O

CAS [620-45-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.