Produkty:Vínan draselný p.a.

C4H4O6K2 . 1/2H2O

CAS [6100-19-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,002%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,0005%
Camax. 0,002%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%
Cumax. 0,0005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.