Produkty:Octan sodný bezvodý p.a.

CH3COONa

CAS [127-09-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
pH( v H2O, 20°C)7,5-9
Bod varu400°C - rozklad