Produkty:Citrónan draselný p.a.

C6H5K3O7 . H2O

tri-Potassium citrate monohydrate

CAS [6100-05-6]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.