Produkty:Chlorid sodný - 10 % roztok

NaCl

CAS [7647-14-5]

Špecifikácia

Obsah NaCl10% /10 litrov
Rozpustené v deionizovanej vode