Produkty:Chlorid sodný-roztok

NaCl

CAS [7647-14-5]

Špecifikácia

Obsah NaCl10,2 g/liter