Produkty:L - Cystein hydrochlorid anhydrous

HSCH2CH(NH2)COOH.HCL

CAS [52-89-1]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%

Piktogramy

Pozor

P vety

P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P233  Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.