Produkty:Jodid draselný p.a.

KI

Potassium iodine

CAS [7681-11-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.