Produkty:Silikagel s indikátorom vlhkosti

SiO2

CAS [7631-86-9]

Špecifikácia

Zrnitosť3-6 mm
Oranžovýaktívny
Zelený(mokrý)vyčerpaný

P vety

P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P233  Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

S vety

S 7/8Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.