Produkty:Hydrogénfosforečnan vápenatý-dibasic p.a.

CaHPO4

CAS [77-93-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%