Produkty:Hydrogénfosforečnan sodný dihydrát p.a.

Na2HPO4 . 2H2O

Fosforečnan sodný sekundárny

CAS [10028-24-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,02%
Chloridymax. 0,003%
Femax. 0,001%