Produkty:Morský piesok praný

SiO2

Silicon dioxide

CAS [7631-86-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 96,5%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Strata žíhanímmax. 3%

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.