Produkty:Brómkrezolová zelená 0,1% roztok

C21H14Br4O5S

CAS [76-60-8]

Špecifikácia

pH3,8 - 5,4
V kyslom prostredížlté sfarbenie
V zásaditom prostredímodré sfarbenie