Produkty:Kyselina močová

C5H4N4O3

CAS [69-93-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Teplota topenia300°C

H vety

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

S vety

S 22Nevdychujte prach.